Print

  Stor offentlig og politisk bevågenhed

Der er STOR fokus på integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet, og bazarerne

oplever stor opmærksomhed fra politikere og stor interesse fra medier, fordi de danner en

succesfuld ramme om så mange nydanskeres første fodfæste som selvstændige på det danske arbejdsmarked.

 

Især Bazar Vest har som den ældste af bazarerne haft mange besøg, bl.a. af politikere, ambassadører og kongelige i forskellige delegationer.

"Det handler ganske enkelt om integration henover disken"

 

Ovennævnte citat er et af bazarejer Olav de Lindes hyppigste svar, når han med få ord skal beskrive hvorfor Bazaren både er et vellykket indkøbssted og integrationsprojekt.

 

Olav de Linde har modtaget "erhvervslivets ridderkors" - for bazarkonceptet.

Læs mere om prisen her.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene