Print
Historie
Bazar Vest startede på privat initiativ af Byggeselskab Olav de Linde i 1996 og har siden ude-lukkende været et privat integrations- og beskæftigelsesprojekt uden offentlige støttemidler. Hovedidéen bag bazarprojektet var et ønske om at tilføre anderledes beskæftigelses- og integrationsmuligheder for beboerne i det udsatte Gellerupområde.
 
14 år er der efterhånden gået siden bygningerne fra den tidligere varmekedelfabrik på Edwin Rahrs Vej 32 blev renoveret og nyindrettet. Den velbesøgte labyrint af overdækkede bazargader og markedspladser, har bevist bazarkonceptets bæredygtighed. Bazar Vest er i årenes løb blevet væsentligt videreudviklet, opgraderet og udbygget, senest i 2009.
 
Bazar Vest idag 
Den 11.000 m2 store udvidelse mod nord fra 2009 har med sin anderledes udformning, hvor butikkerne har deres egen indgang ud mod et stort åbent torve- og P-Pladsområde, givet Bazar Vest mulighed for også at tilbyde en række butiks-, service- og værkstedslejemål, som ikke kunne tilbydes i det oprindelige Bazarafsnit. 
 
Siden den spæde start har Bazar Vest udviklet sig fra den eksotiske handelsplads til også at blive både et væsentligt regionalt trækplaster med stor turismetilstrømning og til en katalysator for det positive kulturmøde. 
Bazarkonceptet som mange af Gellerupområdets etniske minoriteter mere eller mindre kender fra deres eget oprindelsesland, har vist sig at være ideelt for personer med lyst til at prøve, at starte egen virksomhed men måske endnu ikke vover at tage det helt store spring.

 


Vis stort kort

Ejendomsselskabet Olav de Linde, er initiativtager og ejer af Bazar Vest.


Ejendomsselskabet er, med sin portefølje på ca. 500.000 m², førende privat udlejer af lokaler til alle former for erhvervs-formål i Aarhus.

 

Specialet er omdannelse af industrikomplekser og fabriksejendomme til lejemål for erhvervsliv, institutioner, organisa-tioner og myndigheder i primært Aarhus- og Odense området.

 

Læs meget mere om Ejendomsselskabet her!

 
Søgaard & Co. - Mere web for pengene