Print
Brugerrådet i Bazar Vest - valgt i september 2011

 

  

Om brugerrådet:

Brugerrådet udvælges via demokratisk valg med deltagelse af alle lejere af butikker/stadepladser i det ældre Bazar afsnit. Rådets funktion er bl.a. at støtte arbejdet med og markedsføringen af Bazar Vest, -herunder aktivt deltage i planlægningen af fremtidige aktiviteter i Bazar Vest.

 

Hvem er stemmeberettiget til brugerrådsvalget?:

Personer med gyldig lejekontrakt i Bazar Vest kan stemme til brugerrådsvalget. Man har en stemme pr. lejemål.

 

Hvem kan vælges ind i brugerrådet?: 

Personer med gyldig lejekontrakt i Bazar Vest kan opstilles/vælges til brugerrådet.

  

Butiks- og værkstedsindehavere i det nybyggede afsnit fra 2009 står udenfor brugerrådet, hvorfor disse hverken er opstillings- eller stemmeberettiget. 

 

Brugerrådsmødet afholdes en gang om måneden.

Hvornår:       Den anden onsdag i hver måned

Tidspunkt:    18:00

Mødested:     På Bazarchefens kontor i Bazar Vest

Bestyrelsen 2011:

 

Formand:

Mohammed Awad

 

Næstformand:

Ras Singh

 

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Mustafa Kilic,

Alaa Mohammed,

Nizar Khalife,

Zakariya Awad

 

Bestyrelses suppleant:

Mohammed

 

Mødefrekvens:

Brugerrådet mødes den 2. onsdag hver måned.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene